In beide gevallen gaat het over de geschatte waarde van een woning en lijken de twee begrippen veel met elkaar gemeen te hebben. Toch hebben we het hier over twee  verschillende dingen.

Voorheen vroegen geldverstrekkers vaak om een waardeverklaring als de verkoper van een woning een (overbruggings)hypotheek nodig had voor een volgende woning, terwijl de huidige woning nog niet definitief verkocht was. De door de makelaar opgemaakte waardeverklaring werd door de geldverstrekker gebruikt om inzicht te krijgen in de waarde van het onderpand en de verwachte verkooptermijn. De waardeverklaring vormde vervolgens de basis voor de beslissing om een financiering wel of niet te verstrekken.

Verkorte taxatie
Een waardeverklaring wordt ook wel verkorte taxatie genoemd en is dus geen volledige taxatie. Een taxatierapport is veel uitgebreider en beter onderbouwd dan een waardeverklaring.

Waardeverklaringen zijn niet meer toegestaan.
Af en toe wordt er door geldverstrekkers nog steeds gevraagd om een waardeverklaring, maar dit is niet meer toegestaan. Wanneer aan het schriftelijk rapporteren over de waarde van een vastgoedobject in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen wordt ontleend, is er sprake van een professionele taxatiedienst en moet een volledig (en gevalideerd) taxatierapport worden opgesteld.

Een waardeverklaring voldoet niet aan de eisen van een volledige taxatiedienst
Dit is het geval omdat een waardeverklaring een veel grotere onzekerheidsmarge met zich meebrengt dan bij een volledige taxatie het geval is. Voor het opmaken van een volledig taxatierapport is veel meer onderzoek en onderbouwing nodig.

Waardeverklaring niet te verwarren met een waardebepaling
Als de makelaar bij u langs komt om de verkoopmogelijkheden van uw woning te bespreken is er geen volledige taxatie nodig. Het afgeven van een verkoopadvies is vormvrij en wordt vaak een waardebepaling genoemd.

Heeft u een volledig (gevalideerd) taxatierapport nodig? Of heeft u verkoopplannen en wenst u een vrijblijvend verkoopadvies en/of waardebepaling van uw woning?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier of tel: 0229-299935. Wij staan voor u klaar!

Contactaanvraag taxatie

  • Voer hier uw achternaam in
  • Voer hier uw voorletters in
  • Voer hier het adres in van de te taxeren woning
  • Vul hier de postcode in (niet noodzakelijk)
  • Voer hier het nummer in
  • Wat is het doel van de eventuele taxatieopdracht?
  • Vul hier je e-mailadres in
  • Vul hier je telefoonnummer in