Onlangs verkochten wij voor Peter en Annelies een woning met No-Risk clausule. De verkoop is thans helemaal definitief en onze cliënten en hun kopers hebben dus met succes gebruik gemaakt van de mogelijkheden die een NVM No-Risk clausule biedt. Maar wat is dat, zo’n No-Risk clausule? Is er inderdaad sprake van No-Risk?

Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen woning verkocht is. Maar wat als de eigen woning verkocht is? Is de woning die je leuk vindt dan wel beschikbaar? Als je bij de aankoop gebruik maakt van de NVM No-Risk clausule dan ondervang je dergelijke onzekerheden. Voor de verkoper is het wellicht ook een oplossing, want je kunt al wel tot verkoop komen met een partij.

De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde die je opneemt in de NVM koopakte. Deze voorwaarde voorkomt dus  dat de koper met twee woningen en dus dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt dan de aan de clausule gekoppelde (en tussen partijen afgesproken) No-Risk looptijd. De verkoper dient natuurlijk wel akkoord te gaan met deze ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst.

Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet de koper al het mogelijke om zijn woning te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd door met de verkoop van de reeds verkochte woning. Vindt de verkoper een andere koper, die in zijn ogen onder gunstigere voorwaarden zijn woning wil kopen, bijvoorbeeld zonder de No-Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd (gebruikelijk is 48 uur) om de koop definitief (onvoorwaardelijk) te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper de woning aan de andere partij.

De clausule is niet altijd de meest eenvoudige oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat meneer Jansen verkoopt aan meneer Pietersen en die op zijn beurt aan meneer De Vries. En stel je voor dat in beide koopaktes een No-Risk clausule wordt opgenomen. De koopaktes moeten dan goed worden gewogen ten opzichte van elkaar, de clausules moeten wellicht ook ten opzichte van elkaar worden opgelijnd. De NVM Makelaar is dan de spin in het web om dit alles in goede banen te leiden en de belangen van partijen te waarborgen. Ga hier nooit zelf mee stoeien.

Het hierboven vermelde is onderdeel van een blog. Aan het hierboven vermelde kunnen geen rechten worden ontleend, iedere aansprakelijkheid dienaangaande wordt nadrukkelijk uitgesloten.