NVM: Duur nieuw energielabel draagt niet direct bij aan verduurzaming

Bron artikel: NVM

Wie zijn of haar woning wil verkopen, moet het energielabel van de woning kunnen tonen. Daarom is eerder in overleg met NVM het VEL (Vereenvoudigd Energielabel) en EI (Energie Index) ontwikkeld. Consumenten kunnen deze labels online regelen: snel, eenvoudig en tegen geringe kosten. Minister Ollongren zet nu een streep door deze labels en introduceert een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) voor de energieprestatie van de eigen woning. Als gevolg van deze wijziging kunnen alleen dure experts het energielabel vaststellen.

Er zijn voor de minister twee aanleidingen geweest om de systematiek van het energielabel aan te passen. Enerzijds is de overheid van mening dat de gewenste functie van het energielabel in de afgelopen jaren veranderd is. In de context van de komende energietransitie wordt de nauwkeurigheid van de energieprestatie van een woning van steeds groter belang geacht. Het Vereenvoudigd Energielabel kon hier niet in voorzien. Anderzijds is er een wijziging in Europese regelgeving. Bij de implementatie van de tweede herziening van de EPBD (2018/844) moet de energieprestatie van een woning uitgedrukt worden in een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar. Om hieraan te kunnen voldoen is er de nieuwe bepalingsmethode vastgesteld (NTA 8800), die de verschillende bestaande methoden gaat vervangen. Deze methode wordt tevens gebruikt in het nieuwe energielabel.

De NVM ziet echter weinig meerwaarde in een nieuw energielabel voor koopwoningen. Uit de praktijk blijkt dat na verkoop van een woning door aansluitende verbouwingen in opdracht van de nieuwe eigenaar het afgegeven label al snel achterhaald is. Het bij verkoop verplicht inschakelen van een dure adviseur zorgt niet voor verduurzaming, maar jaagt de verkoper op onnodige kosten. De NVM ziet liever dat de overheid sneller inzet op concrete (regionale) transitieplannen, waarin wordt vastgelegd hoe in de toekomstige regionale energievoorziening wordt voorzien. Daarmee wordt de woningeigenaar een duidelijker handelingsperspectief geboden waarmee richting gegeven kan worden aan de individuele woningverduurzamingsplannen van nieuwe en huidige woningeigenaren.

Gezien de aanstaande Europese regelgeving achten wij de kans klein dat er nog wijzigingen in de voorgenomen systematiek doorgevoerd kunnen worden. De NVM zal uiteraard haar leden gaan ondersteunen in hun advieswerkzaamheden rond deze nieuwe regelgeving. De komende maanden gaan we inventariseren hoe we dit als NVM het beste vorm kunnen geven.
In een reactie op de website van RTL Z laat het ministerie weten dat huiseigenaren zich geen zorgen hoeven te maken. “De nieuwe keuring wordt pas in juli 2020 van kracht, wie dus een label voor de oude prijs wil, heeft daar nog ruim de tijd voor. En die zijn voor tien jaar geldig.”