De waarde van je woning bepalen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Natuurlijk voorzien op internet diverse bedrijven je van een inschatting, maar tot een betrouwbare waardering komt het daarmee zelden of nooit. Een waardebepaling geeft je inzicht in de te verwachten verkoopopbrengst van je woning, waarmee je dus ook kunt bepalen in welke prijsklasse je je volgende woning kunt gaan zoeken. MooiHuys heeft de marktkennis en expertise in huis voor een vrij groot marktgebied. Deze beslaat vooral  de regio’s:

  • Noord-Kennemerland (gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk).
  • West-Friesland (vooral de gemeenten Hoorn, Koggenland, Drechterland Stede Broec en Medemblik omvattende).

De kosten die MooiHuys maakt om tot een gedegen waardebepaling van je woning te komen worden niet berekend.

Wat is een waardebepaling?

Kort en goed omvat een waardebepaling een mondeling advies ter zake van de opbrengst van je huis. Het is dus iets anders dan een taxatierapport, waarin de waarde van je huis wordt vastgelegd (vaak voor een hypotheekaanvraag of verbouwingsfinanciering).

Hoe gaat een waardebepaling in zijn werk?

Een goede waardebepaling vereist een gedegen voorbereiding en verwerking van informatie. Het is te uitgebreid om het hele proces hier volledig uiteen te zetten, we volstaan met een korte weergave. Vooraf wordt onderzoek gedaan naar je huis via het Kadaster. De belangrijkste informatie die daaruit  wordt gehaald is natuurlijk de perceeloppervlakte van je huis. Daarna worden andere verkooptransacties beoordeeld, referenties van andere verkochte woningen die op grond van de bekende informatie het meest op jouw woning lijken. Essentieel onderdeel daarna is een bezoek aan je woning. Bij dat bezoek zullen we het een en ander aan informatie opvragen, voorbeelden daarvan zijn:
– Is er verbouwd?
– Wat is er geïnvesteerd?
– Op welke termijn vindt de voorgenomen verkoop plaats?
– Zijn er bijzonderheden over de bodem, asbest, bouwkundige gebreken te vermelden?
– Et cetera.
Daarna bekijken we het huis van binnen en van buiten om onder meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke verdeling, het aantal kamers te bepalen, het volume en het woonoppervlak in te schatten, de kwaliteit van keuken, sanitair en afwerking van vloeren, wanden en plafond te bepalen.  Ook wordt de bouwkundige staat beoordeeld en de mate van isolatie. En zo zijn er nog diverse punten die de revue passeren.

Meestal leidt een bezoek direct tot een waardebepaling ter plaatse. In incidentele gevallen vinden wij het van belang om de waardebepaling na nader onderzoek pas vrij te geven.

Wil je ook een waardebepaling van je huis? Deze kun je hier aanvragen of bel ons!