Vorige week stelde de koper van een woning in een hogere prijsklasse de vraag of het gebruikelijk is om altijd een aanbetaling te moeten doen van 10% van de koopsom.

Een begrijpelijke vraag, zeker als het zoals in zijn geval gaat om een bedrag van meer dan €35.000,-.

Nu was hij in de veronderstelling dat hij dit bedrag meteen bij het ondertekenen van de koopakte moest overmaken naar de verkopende partij maar gelukkig voor hem is de regeling omtrent de waarborgsom met wat meer zekerheden omkleed. Het is echt niet zo dat dit bedrag rechtstreeks naar de verkoper gaat.

Een waarborgsom is namelijk alleen een extra zekerheid naar de verkoper toe. Deze waarborgsom bedraagt standaard 10% van de koopsom maar in uitzonderlijke gevallen kan daar tussen partijen een andere afspraak over gemaakt worden. Dit ‘waarborgbedrag’ wordt niet overgemaakt naar de verkopende partij maar naar de notaris. De notaris houdt dit bedrag dan ‘in depot’ totdat de woning in eigendom wordt overgedragen. Gaat de koop niet door, terwijl je geen beroep meer kunt doen op een ontbindende voorwaarde, dan zal de notaris de waarborgsom overboeken naar de verkopende partij. Gaat de koop wel gewoon door dan is dit bedrag alvast vooruit betaald op het totale aankoopbedrag.

In veel gevallen zijn mensen, net als de vraagsteller, niet in staat om deze financiële middelen op te brengen. In plaats van een waarborgsom kun je daarom ook kiezen voor een bankgarantie. Geeft een bankinstelling een bankgarantie af, dan garanderen zij dat op eerste verzoek van de notaris het garantiebedrag wordt voldaan. Dit bedrag zal de koper dan aan de geldverstrekker moeten terugbetalen, meestal in de vorm van een lening. Voor het afgeven van een bankgarantie wordt door de bankinstelling wel een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding zal bij eigendomsoverdracht van de aangekochte woning op de totaalafrekening van de notaris worden opgenomen.

In de model-koopovereenkomsten van de NVM staat de waarborgsomregeling uitgebreid omschreven, net als de clausules over de ” ingebrekestelling’ die hiermee verband houden.

Nadat we koper en verkoper tijdens een gesprek op kantoor uitgebreid geïnformeerd hadden over de betreffende bepalingen in de koopovereenkomst en de eventuele gevolgen ervan, hebben zij met een grote lach op het gezicht samen de overeenkomst ondertekend.

Nog een paar maanden…dan is de feestelijke afsluiting bij de notaris een feit.